Câu Luận Đề Của Writing Task 2 – Các Bước Thực Hiện

câu luận đề
Câu luận đề (thesis statement) là câu then chốt trong một bài luận, quyết định nội dung của cả bài và cho Examiners thấy được rằng các bạn viết không lạc đề, vẫn đang bám sát vào nội dung đề bài. Vì tầm quan trọng của câu luận đề nên trong bài viết này, Thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách viết câu luận đề chuẩn mực trong phần thi IELTS Writing Task 2, vừa đảm bảo yếu tố ngôn ngữ, vừa thể hiện được kĩ năng khái quát hoá thông tin đề bài và mức độ tư duy ở tầm cao.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

02 thành phần chính của câu luận đề

Có nhiều quan điểm khác nhau về cấu trúc của câu luận đề (thesis statement) của một bài Essay, cụ thể ở đây là của phần thi IELTS Writing Task 2, nhưng theo Thầy thì một câu luận đề “CHUẨN” cần có 02 thành phần sau:

Thành phần 01Chủ đề chính (Main Topic)
Thành phần 02Quan điểm định hình bài viết (Writer’s Perspectives)

Chủ đề chính (Main Topic)

Chủ đề chính là những từ cùng trường nghĩa với từ khoá đề bài, diễn tả ý tương đồng với thông tin nêu ra ở trong đề bài.

Ví dụ, trong đề thi IELTS Writing Task 2

Scientific development in farming always bring major benefits. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Trong đề bài này, cụm diễn tả chủ đề chính là “scientific development in farmingmajor benefits

Vậy thì trong câu luận đề, các bạn phải làm sao kết hợp 2 cụm này thành một cụm duy nhất để là chủ ngữ của câu.

Thầy kết hợp và điều chỉnh đơn giản sẽ có có chủ đề chính như sau:

  • “significant benefits of advanced scientific farming techniques”

“Chủ đề chính” chính là kết quả của sự chuyển hoá ngôn từ, biến một ý tưởng chi tiết trong đề bài thành cụm từ làm chủ ngữ của câu luận đề.

Sau khi hình thành chủ đề chính, các bạn tiếp tục trình bày quan điểm định hình bài viết.

Quan điểm định hình bài viết

Quan điểm định hình bài viết là thông tin thể hiện rằng lập trường của các bạn trong bài viết là như thế nào và những ý chính sẽ trình bày là gì.

Quan điểm định hình bài viết không cần chi tiết, chỉ cần thể hiện được những nội dung trọng tâm mà các bạn sẽ viết trong từng phần tiếp theo.

Thầy ví dụ, trong đề IELTS Writing Task 2 ở trên, câu hỏi là

Scientific development in farming always bring major benefits. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Vậy trong câu chủ đề, các bạn phải thể hiện được rằng: “mình đồng ý (agree) hay không đồng ý (disagree) hoặc kết hợp cả 2 quan điểm” và “những khía cạnh (aspects) sẽ trình bày là gì??

Thầy ví dụ rằng mình sẽ đồng ý rằng “scientific development in farming always bring major benefits” ở 2 mặt là năng suất (productivity) và bảo vệ môi trường (environmental protection).

Câu mẫu của Thầy như sau

In my perspective, significant benefits of advanced scientific farming techniques could be easily observed in increasing productivity and environmental protection.

Dựa vào câu luận đề này, người đọc sẽ biết rằng Thầy sẽ viết một đoạn nói về năng suất (productivity) và một đoạn xoáy sâu vào lợi ích bảo vệ môi trường (environmental protection) của sự phát triển khoa học trong canh tác (scientific development in farming).

Viết một câu luận đề tốt với Chủ đề chínhQuan điểm định hình bài viết rõ ràng sẽ phần nào giúp giám khảo hiểu được hướng của bài viết xem có chặt chẽ  và thậm chí dự báo được phần nào nội dung bài viết.

Minh hoạ Câu luận đề tiêu chuẩn

Recycling is now an essential measure. It is time for everyone in society to become more responsible towards the environment. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Trong đề bài trên, chủ đề chính được thể hiện qua các từ khoá “Recycling”, “responsible towards the environment

Thầy sẽ kết hợp những cụm từ trên thành một cụm từ duy nhất bằng cách đổi cấu trúc cụm từ

  • People’s responsiblity towards the environmental protection through recycling

Quan điểm của Thầy là hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và định hình bài viết theo một hướng duy nhất là agree.

Thầy sẽ có câu sau luận đề như sau:

In my perspective, people’s responsibility towards the environmental protection through recycling proves crucial at present for various benefits in economic and social aspects that approach bring to countries.

Câu luận đề này chứng tỏ Thầy đang bám sát vào chủ đề chính của đề bài, đó là trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế (people’s responsiblity towards the environmental protection through recycling) là điều rất quan trọng ở thời điểm hiện tại, và ý tưởng định hình bài viết của Thầy đó là những lợi ích về kinh tế và xã hội (for various benefits in economic and social aspects).

Dựa vào câu luận đề này, người đọc sẽ suy luận trực tiếp được được là Thầy hoàn toàn đồng ý (totally agree) quan điểm được đưa ra trong đề bài và Thầy sẽ bảo vệ quan điểm của mình bằng 2 đoạn văn có 2 câu chủ đề như sau:

Đoạn 1Những lợi ích về kinh tế (economic benefits) của việc tái chế (recycling)
Đoạn 2Những lợi ích xã hội (social benefits) của việc tái chế (recycling)

Kết luận

  • Câu luận đề là câu cốt lõi trong phần mở bài và cả bài viết IELTS Writing Task 2.
  • Câu luận đề phải bao gồm 2 thành phần: Chủ đề chính và Quan điểm định hình bài viết
  • Câu luận đề kiểm soát nội dung của cả bài viết, vừa thể hiện khả năng ngôn từ của các bạn, vừa thể hiện được khả năng tư duy và khái quát hoá vấn đề, giúp giám khảo dễ tiếp thu và nắm bắt các phần tiếp theo trong bài viết của các bạn.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.