Mở Bài Cho Writing Task 2 – 02 Bước Thực Hiện Để Đạt Band 7.0+

mở bài writing task 2
Một đoạn văn mở bài (introduction) tốt của phần thi IELTS Writing Task 2 sẽ giúp các bạn dễ dàng ghi điểm với các Examiners ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, trong bài viết này, Thầy sẽ trình bày chi tiết các bước viết một mở bài chuẩn, qua đó, giúp bạn có một nền tảng vững chắc để chinh phục Band 7.0+ cho phần thi Writing Task 2.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Một vài lưu ý trước khi viết mở bài

Phần thi IELTS Writing Task 2 yêu cầu các bạn viết tối thiểu 250 từ để trả lời cho 1 trong 5 dạng câu hỏi chính như sau:

 • Agree or disagree (đồng ý hoặc không đồng ý)
 • Causes and viewpoints (nguyên nhân và quan điểm)
 • Discuss both views (thảo luận và đưa ý kiến)
 • Advantages & disadvantages (lợi thế và bất lợi)
 • Causes & solutions (nguyên nhân và giải pháp)

Vì phải viết 250 từ trong thời gian 40 phút, nên quá trình phân tích đề, mô hình hoá và tạo lập bài viết phải được thực hiện thật nhanh và hiệu quả.

Trong đó, phần mở bài các bạn phải hoàn thành thật nhanh chóng và đảm bảo truyền tải được định hướng của bài viết.

Định dạng chuẩn cho phần mở bài

Theo Thầy, một mở bài chuẩn không nên quá dài dòng, các bạn chỉ cần viết 02 đến 03 câu thật “CHẤT” là được.

Câu 1. Information Generalisation + Câu 2. Thesis Statement

Vai trò cụ thể của từng câu trong phần mở bài

Câu 1: Information GeneralisationNền tảng – Tái cấu trúc và chuyển hoá ngôn ngữ đề bài
Câu 2: Thesis StatementLuận đề – Định hướng nội dung thân bài

Vai trò chi tiết của câu Information Generalisation trong phần mở bài

Vai trò chi tiết

Câu này có nhiệm vụ khái quát thông tin đề bài, chứng tỏ rằng bạn thực sự hiểu rõ vấn đề và có khả năng tư duy thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hoá ngôn ngữ đề bài.

Nhiều tài liệu nói câu này là câu diễn giải (paraphrasing) lại đề bài, cũng có phần đúng nhưng theo Thầy chưa phản ánh hết giá trị và tầm quan trọng.

Ví dụ

 • Thầy hỏi các bạn: “Vấn đề truyền thông hiện tại khá phức tạp. Các bạn nghĩ sao?”
 • Các bạn trả lời bằng cách nói: “Em hoàn toàn đồng ý rằng vấn đề truyền thông phức tạp. Em thấy là…”

Trong câu trên, các bạn đơn thuần là diễn giải (paraphrasing) lại đề bài. TUY NHIÊN, chúng ta hoàn toàn có thể nói một cách toàn diện và mang tính khái quát vấn đề ở mức “Advanced” hơn.

Cũng câu hỏi trên, nhưng các bạn có thể nói theo cách phổ quát và mang tính tư duy cao hơn chứ không chỉ là diễn đạt lại đề bài.

Ví dụ

 • Thầy lại hỏi các bạn: “Vấn đề truyền thông hiện tại khá phức tạp. Các bạn nghĩ sao?”
 • Các bạn trả lời rằng: “Một số nói rằng vấn đề truyền thông khá phức tạp, một số thì cho quan điểm khác. Em thấy là

Tóm lại, trong phần Introduction (mở bài) của bài viết IELTS Writing Task 2 thì

Câu đầu tiên có nhiệm vụ tái cấu trúc và chuyển hoá ngôn ngữ đề bài, qua đó thể hiển mức độ tư duy và khả năng khái quát hoá vấn đề nêu ra trong đề bài.

Ví dụ chuyên sâu về câu Information Generalisation

In the future, it seems more difficult to live on the Earth. Some people think more money should be spent on researching other planet to live, such as Mars.

(Trong tương lai, dường như việc sống trên trái đất ngày càng khó khăn. Một số người nghĩ rằng cần bỏ nhiều tiền hơn trong việc nghiên cứu các hành tình khác để chuẩn bị cho việc sinh sống của con người, chẳng hạn như trên sao Hoả)

Như Thầy đã hướng dẫn ở trên, các bạn hoàn toàn có thể chuyển hoá đề bài ở một mức độ tư duy cao và mang tính khái quát hoá vấn đề. Cụ thể:

While some people think that inhabiting on the Earth is increasingly difficult, leading to the practice that researching other planets in the solar system, such as Mars for human migration, needs to be more financially supported in the long term, others share opposite perspectives on this issue.

(Trong khi một vài người nghĩ rằng việc sinh sống trên Trái đất ngày càng khó khăn, dẫn đến việc nghiên cứu các hành tinh khác trong hệ Mặt trời, chẳng hạn như Sao Hỏa để phục vụ cho việc di cư của con người, cần được hỗ trợ nhiều hơn về mặt tài chính trong dài hạn, thì những người khác chia sẻ quan điểm đối lập về vấn đề này)

Rõ ràng nếu viết theo cách như trên, các bạn không chỉ thể hiện kỹ năng chuyển hoá ngôn từ, mà còn thể hiện khả năng khái quát hoá vấn đề và tư duy ở mức độ cao.

Vai trò chi tiết của câu luận đề (thesis statement) trong phần mở bài

Vai trò chi tiết

Câu luận đề (thesis statement) có vai trò báo hiệu nội dung và định hướng triển khai ý tưởng trong phần thân bài.

Trong câu này, các bạn phải trực tiếp trả lời câu hỏi của đề bài, liệt kê được những nội dung chính và trật tự triển khai các ý tưởng trong bài viết.

Theo các nhà ngôn ngữ học thì câu luận đề (thesis statement) có vai trò quan trọng nhất của một bài Essay. Vì vậy, nhằm hiểu rõ hơn vai trò cũng như cách viết câu luận đề, các bạn có thể xem thêm bài viết chuyên sâu sau:

Hướng dẫn chi tiết các bước viết câu luận đề (thesis statement)

Ví dụ chi tiết cách viết câu luận đề (thesis statement)

Trong phạm vi bài viết này, để giúp các bạn hiểu rõ hơn, Thầy sẽ tiếp tục sử dụng đề thi IELTS Writing Task 2 ở trên để minh hoạ.

In the future, it seems more difficult to live on the Earth. Some people think more money should be spent on researching other planet to live, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Đề này hỏi các bạn đồng ý (agree) hay không đồng ý (disagree) ở mức độ nào (to what extent) với phát biểu (statement) ở trên.

Các bạn dĩ nhiên có thể nói đơn giản theo 2 cách như sau.

 • In my perspective, people must join hand to tackle global problems.
 • In my perspective, researching other planets for human settlement is necessary.

Tuy nhiên, để tăng mức điểm, các bạn không chỉ thể hiện kĩ năng ngôn từ và còn nên báo hiệu nội dung của bài viết cũng như trật tự ý tưởng ngay từ lúc này.

Thầy sẽ đề xuất cách viết như sau:

From my point of view, more budget allocated on researching other planets for human settlement is obviously necessary in the long term; however, in the short-term, other practical solutions in improving the world environment must be significantly more prioritized.

(Theo quan điểm của tôi, ngân sách được phân bổ để nghiên cứu các hành tinh khác cho việc định cư của con người rõ ràng là cần thiết trong dài hạn; tuy nhiên, trong ngắn hạn, các giải pháp thiết thực khác trong việc cải thiện môi trường thế giới phải được ưu tiên hơn đáng kể.)

Đọc câu luận đề ở trên, các bạn sẽ phần nào định hướng được rằng Thầy sẽ viết 2 đoạn (paragraph) thân bài, một đoạn nói về “more budget allocated on researching other planets for settlement” và đoạn còn lại nói về “other solutions in improving the world environment”

Kết hợp Câu 1 và Câu 2, chỉnh sửa đôi chút các cụm từ Thầy có một phần mở bài với kết cấu chuẩn như sau:

While some people think that inhabiting on the Earth is increasingly difficult, leading to the practice that researching other planets in the solar system, such as Mars for human migration, needs to be more financially supported in the long term, others share opposite perspectives on this issue. From my point of view, more budget allocated on researching other planets for human settlement is obviously necessary in the long term; however, in the short-term, other practical solutions in improving the world environment must be significantly more prioritized.

Kết luận

Nhìn chung, nếu các bạn muốn hướng đến Band 7.0+ cho phần thi IELTS Writing Task 2 thì 02 yếu tố quan trọng sau cần được thể hiện ngay trong phần mở bài.

 • Thứ nhất: kĩ năng ngôn từ thông qua việc chuyển hoá ngôn ngữ đề bài;
 • Thứ hai: kĩ năng tư duy tổng thể và khả năng khái quát hoá vấn đề.

Một bài viết tốt đảm bảo cả yếu tố ngôn từ và khả năng tư duy ở mức độ cao sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu hơn đấy. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt điểm cao trong bài thi IELTS.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.