02 Bước Viết Câu Topic Sentence Cho Writing Task 2

topic sentence
Topic Sentence (câu chủ đề) là một trong những yếu tố quan trọng nhất của bài viết Writing Task 2. Trong phần này, Thầy sẽ trình bày ngắn gọn những kiến thức giáo khoa chuẩn hoá về topic sentence (câu chủ đề) trong đoạn văn mà các bạn phải hiểu, nắm rõ và áp dụng một cách nhuần nhuyễn nếu muốn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing Task 2.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Cấu tạo đoạn văn trong phần thân bài (body paragraph)

Để đạt điểm tốt trong phần thi IELTS Writing Task 2, Thầy cho rằng các bạn cần biết rõ các thành phần ngôn ngữ trong đoạn văn (paragraph).

Một đoạn trong phần thân bài (body) của bài thi IELTS Writing Task 2 tiêu chuẩn có 3 loại câu chính, bao gồm

  • câu chủ đề (topic sentence)
  • câu hỗ trợ (supporting sentences): làm rõ một khía cạnh cho câu chủ đề
  • câu chi tiết (detailed sentences): làm rõ cho ý của câu hỗ trợ

Câu chủ đề có chức năng dẫn dắt và kiểm soát toàn bộ nội dung của đoạn văn. Rõ hơn, trong một đoạn văn tiêu chuẩn (typical paragraph) thì câu chủ đề sẽ có tác dụng tóm tắt ý chính của đoạn văn đó.

Một khái niệm khác cũng khá dễ hiểu về câu Topic Sentence, trích nguồn từ Wikipedia:

Trong văn bản trích dẫn, một câu chủ đề là một câu tóm tắt ý chính của một đoạn văn. Nó thường là câu đầu tiên trong một đoạn văn. Còn được gọi là một câu trọng tâm, nó gói gọn hoặc tổ chức toàn bộ một đoạn.

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Topic_sentence

2 thành phần chính của câu Topic Sentence

Chủ đề (topic) + ý kiểm soát đoạn (controlling ideas).

Ví dụ: một câu chủ đề có thể ngắn gọn như sau: “IELTS tests 4 skills.”

  • Chủ đề: “IELTS
  • Ý kiểm soát đoạn: “tests four skills

Như vậy, với câu chủ đề (topic sentence) như trên, các bạn có thể viết một đoạn văn cơ bản như sau.

IELTS tests four skills. Firstly, it tests listening. Secondly, it tests reading. Thirdly, it tests writing. Finally, it tests speaking.

Nâng cấp một chút, các bạn có ngay một câu chủ đề khác, chuẩn hơn, mang “định hướng học thuật” hơn.

IELTS measures students language proficiency in four skills, including listening, reading, writing and speaking.

Trong câu chủ đề trên

  • Chủ đề: “IELTS
  • Ý kiểm soát nội dung: “measures students language proficiency in four skills, including listening, reading, writing and speaking.”

Dựa vào ý kiểm soát nội dung ở trên mà các bạn sẽ viết thêm chi tiết về các kĩ năng, phần này như thế nào, phần kia ra sao v.v.

Thật ra, những tiêu chuẩn hay công thức đưa ra về câu chủ đề cũng chỉ ở mức tương đối, vì ngôn ngữ không rõ ràng như các môn khoa học tính toán, và các tiêu chí đánh giá cũng không thực sự rõ ràng.

Các bạn cần chú ý rằng, khi viết câu chủ đề, hãy có một chủ đề rõ ràng và cụ thể, ví dụ: “students’ learning English”, và nối tiếp theo sau đó là một ý tương đối chi tiết, ví dụ: “could be boosted through some general techniques taught at school”. Đây là ý mà các bạn có thể giải thích tương đối rõ ràng trong khuôn khổ một đoạn văn dài 100-150 từ trong bài thân bài.

Ví dụ về 04 câu topic sentence “hoàn hảo”

Để minh hoạ rõ hơn cho các bạn, Thầy trình trích một số câu chủ đề được viết tốt kèm theo phân tích ngắn gọn bên dưới:

Topic Sentence 1 (chủ đề du lịch quốc tế)

It is obvious that international tourism brings several benefits for many countries, especially in South Africa, which used to be a poor and behind place.

Trong câu chủ đề ở trên cụm danh từ “international tourism” là chủ đề chính và cụm từ “brings several benefits” là ý kiểm soát đoạn, tức là cả đoạn sẽ xoáy sâu vào những “benefits” mà “international tourism” mang lại cho “many countries, especially in South Africa”.

Tuỳ vào kiến thức và kĩ năng diễn đạt mà các bạn có thể đề cập đến 2 hoặc 3 “benefits”.

Topic Sentence 2 (chủ đề truyền hình và truyền thông)

The television and other media such as magazines are extremely convenient and cheap sources of, not only information, but also entertainment.

Trong câu chủ đề này, cụm danh từ “The television and other medialà chủ đề chính và cụm từ “are extremely convenient and cheap sources of, not only information, but also entertainment” là ý kiểm soát đoạn.

Tức là cả đoạn sẽ xoáy sâu vào “convenient” và “cheap” không chỉ trong “sources of information” mà còn cả “entertainment”.

Trong đoạn này, các bạn chỉ nên xoáy vào 2 ý nêu trên, không nên nói thêm ý khác nếu không thực sự cần thiết.

Topic Sentence 3 (chủ đề hợp tác quốc tế)

An international cooperation could save a lot of money and time and achieve a better outcome.

Trong câu chủ đề này, “international cooperation” là cụm danh từ chủ đề và “save a lot of money and time and achieve a better outcome” là cụm từ kiểm soát đoạn.

Trong đoạn, các bạn phải cần tối thiểu 3 câu để nói rõ 3 ý chính đó là “save money”, “save time” và “achieve a better outcome”.

Topic Sentence 4 (chủ đề tội phạm)

Many instances of juvenile delinquency have been attributed to the violent or pornographic content of some TV shows and video games.

Trong câu chủ đề này, cụm từ “instances of juvenile delinquency” là chủ đề của đoạn và trong phạm vi đoạn này, các bạn phải viết câu giải thích cho ý “content of some TV shows and video games” gây ra “juvenile delinquency”

Kết luận

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn phải trả lời câu hỏi đề bài bằng những đoạn văn diễn tả ý tưởng một cách đầy đủ. Vì vậy, việc nắm vững cách viết câu chủ đề sẽ giúp các bạn khởi đầu một đoạn văn hiệu quả hơn.

Các bạn có thể tìm tham khảo các đoạn văn mẫu tiêu chuẩn của Cambridge, hoặc tham khảo thêm sách viết Great Writing 3 & 4 của NXB Cengage để hiểu về cách viết đoạn và bài văn chuần học thuật.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.