Bar Chart (Biểu Đồ Cột) – 03 Bước Thực Hiện Để Đạt Band 7.0+

bar_chart
Bar Chart (biểu đồ cột) là dạng bài phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 1. Theo thống kê của Thầy thì dạng Bar Chart có tần xuất xuất hiện từ 20-25%. Trong viết này, Thầy sẽ trình bày cách viết dạng bài bar chart trong phần thi IELTS Writing Task 1 theo cách đơn giản bằng Mô hình Chuẩn hoá Tư duy 3S.AMG

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Đề Thi Bar Chart (Biểu Đồ Cột) Mẫu Từ Sách Cambridge IELTS

Cũng như những bài viết chuyên sâu khác về các dạng bài IELTS Writing Task 1, để minh hoạ cho các bước viết Bar Chart trong bài viết này, Thầy sẽ trích một đề thi Bar Chart mẫu từ sách Cambridge IELTS, chủ đề về “fast food”.

Lưu ý

 • Khi học và luyện thi IELTS, các bạn chỉ dùng đề thi và tài liệu chính thức của Cambridge, đây chính là những đề thi IELTS đã ra trước đây.

The chart below shows how frequent people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013.


Tiếp theo, Thầy sẽ hướng dẫn các bạn miêu tả biểu đồ này bằng mô hình 3S.AMG theo 03 bước.

Bước 1: Phân Tích (Analysing) Đề Bài – Viết Câu Introduction

Các bước viết câu Introduction cho Bar Chart

Các bạn phân tích (analysing) đề bài thông qua việc xác định được 4 từ khoá chính trong câu câu, bao gồm các từ

 • frequency” (tần suất)
 • fast food restaurant” (nhà hàng thức ăn nhanh)
 • in the USA” (ở Hoa Kì)
 • “between 2003 and 2013” (giữa năm 2003 và 2013).

Sau khi xác định các từ khoá của đề bài, các bạn có thể viết lại đề bài bằng một câu có ý nghĩa tương đương, nhưng có độ phức tạp cao hơn

Thầy có một câu mẫu như sau

Đề bàiThe chart below shows how frequent people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013.
Câu “Introduction”The bar chart below compares data on the frequency of the U.S. people’s eating in fast food restaurants in the period of 2003-2013.
 • Từ “frequency” trong đề bài quá tốt rồi, Thầy giữ nguyên.
 • Hai cụm từ “fast food restaurant” và “in the USA” Thầy kết hợp thành “the U.S. people’s eating in fast food restaurants”, trong đó Thầy thêm vào động từ “eating” vì chắn chắn “people” là phải “eating”.
 • Khoảng thời gian “between 2003 and 2013” Thầy đã chuyển thànhin the period of 2003-2013”

Vậy là Thầy có một câu hoàn chỉnh, ý nghĩa tương đương câu trong đề bài mà có độ phức tạp và tính kết nối cao hơn.

Lưu ý khi viết Introduction cho dạng bài Bar Chart

 • Các bạn sử dụng câu có độ dài tối thiểu 20 từ trong bài này.
 • Các bạn KHÔNG thay thế từ khoá chính khi chưa hiểu nghĩa của từ.
 • Nhiều lúc, các bạn chỉ cần thay đổi ở thời gian hay thêm một từ khác là được.
 • Danh từ “fast food” không nên được thay bằng “junk food” vì như vậy là ý nghĩa đã thay đổi, có thể làm các bạn mất điểm.

Sau khi đã viết xong câu đầu, các bạn nhìn vào biểu đồ để chuyển sang BƯỚC 2.

Bước 2: Mô hình hoá (Modelling) – Viết câu Overview

Các bước viết câu Overview

Các bạn mô hình hoá (modelling) sự tăng giảm (increase/ decrease) của số liệu (figures) hoặc làm rõ dữ liệu chiếm phần chủ đạo (dominance) trong bài bằng một câu khái quát.

Trong bài này khi, khi nhìn vào biểu đồ các bạn thấy “once a week” và “once or twice a month” có tỷ lệ phần trăm (percentage) chiếm phần lớn nhất.

Các bạn có thể sử dụng từ “overall” hoặc “generally speaking” để chỉ sự chung chung và “a large proportion” hoặc “a high percentage” để diễn tả câu này:

bar chart

Thầy có một câu Overview (tổng quan) mẫu cho bài Bar Chart này như sau:

Generally speaking, a large proportion of people in the USA ate in fast food restaurants from “once a week” to “once or twice a month.

Lưu ý khi viết Overview cho dạng bài Bar Chart

 • Các bạn PHẢI thể hiện được sự tăng giảm hoặc chiếm ưu thế trong câu này.
 • Các bạn KHÔNG được đề cập đến số liệu chi tiết trong câu Overview mà chỉ trình bày một cách tổng quan.
 • Vây là các bạn có 2 câu, khoảng 50 từ hơn và đã được 1/3 chặng đường của phần thi IELTS Writing Task 1.
 • Trong phần tiếp theo, các bạn phải viết từ 6-10 câu, chính thức tạo ra một bài “tóm tắt biểu đồ” đúng nghĩa với các chi tiết và số liệu.

Bước 3: Generating 02 đoạn Body Paragraphs

Các bước viết Body Paragraphs cho dạng bài Bar Chart

Các bạn tạo ra (generating) 1 hoặc 2 đoạn Body Paragraphs cho bài Bar Chart này, mỗi đoạn từ 4-6 câu, mỗi câu miêu tả phải bao gồm các thông tin sau

 • figures/ numbers (số liệu)
 • time/ places (thời gian/ nơi sống)
 • similarities/ differences (tương đồng/ khác biệt)

Câu đầu tiên trong bài, Thầy dùng cụm từ chức năng

 • “It could be clearly observed from the bar chart that…”

Về số liệu, Thầy dùng cụm

 • from 25 to nearly 35 percent”

Về chủ ngữ, Thầy chọn chủ ngữ áp đảo

 • “once a week and once or twice a month”

Để thể hiện xu hướng, Thầy dùng cụm

 • taking the most significant portion

Thời gian, Thầy chọn thời gian chuẩn trong bài

 • “in the three years 2003, 2006, and 2013”

Và cuối cùng, Thầy mở đầu bài bằng một câu mẫu như sau

It could be clearly observed from the bar chart that from 25 to nearly 35 percent of people in the US order kinds of fast foods in restaurants once a week and once or twice a month, taking the most significant portion in the three years 2003, 2006, and 2013.

Câu này dài gần 50 từ, cộng với phần mở bài và phần tổng quan (overview) là chúng ta đã có hơn 100 từ, vậy là các bạn đi được hơn 2/3 chặng đường, cho dù thật ra chỉ mới viết nhẹ vài câu.

Tất cả các câu tiếp theo đều được Thầy tạo ra theo phong cách viết này, đảm bảo sẽ đạt chuẩn học thuật.

Lưu ý khi viết Body Paragraphs cho Bar Chart

 • Các bạn có thể viết không giới hạn số từ, trong bài này, thậm chỉ các bạn viết gần 300 từ là bình thường, vì chủ ngữ trong bài khá dài.
 • Việc viết dài không quan trọng, quan trọng là cấu trúc câu phải chuẩn mực và đầy đủ thông tin như Thầy vừa trình bày.

Kết Luận

Bar Chart (biểu đồ cột) là dạng bài xuất hiện khá nhiều trong đề thi IELTS Writing Task 1. Như các bước Thầy trình bày phía trên thì để hoàn thành một bài viết tóm tắt Bar Chart, yêu cầu tối thiểu 150 từ không phải là quá khó phải không nào.

Sau khi đã biết cách viết Bar Chart, các bạn có thể thêm khảo thêm những bài viết chuyên sâu khác của Thầy về Writing Task 1 để có một góc nhìn tổng quan nhất về phần thi này.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.