Biểu Đồ Kết Hợp – 03 Bước Thực Hiện Để Đạt Band 7.0+

dạng bài biểu đồ kết hợp
Dạng bài biểu đồ kết hợp (mixed) có nhiều thông tin phải xử lý và có tần xuất xuất hiện khoảng 25% trong phần thi IELTS Writing Task 1 (updated 2020). Các dạng bài biểu đồ kết hợp phổ biến là “chart & table”, “graph & chart” hoặc “graph & table”. Theo Thầy, dạng bài kết hợp này sẽ là chủ đạo trong tương lai.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Đề Thi Dạng Bài Biểu Đồ Kết Hợp Trong Sách IELTS Cambridge

Cũng giống như những dạng bài khác của Writing Task 1, với dạng bài biểu đồ kết hợp (Mixed) lần này, Thầy cũng sẽ dùng đề thi mẫu trong sách ôn luyện Cambridge IELTS. Chủ đề lần này sẽ nói về “advertising”.

Lưu ý

 • Sách IELTS Cambridge là sách ôn thi chuẩn mực nhất vì tập hợp những đề thi IELTS từng được ra.
The bar chart below shows the amount spent on different types of advertising in the USA in 2003 and 2004. The table shows the six sectors which spent most on advertising in the USA in 2003 and 2004.
dạng bài biểu đồ kết hợp

Bước 1: Phân tích đề bài Mixed (kết hợp) – Viết câu Introduction

Các bước viết câu Introduction cho dạng Biểu đồ kết hợp

Các bạn phân tích (Analysing) ngôn từ có sẵn trong đề bài để xác định từ khóa chính mang ý nghĩa quyết định, chú ý danh từ chủ thể và động từ.

Thầy nhận dạng các từ khoá chính theo trật tự sau

 • amount
 • “spent”
 • “different”
 • “types of…”
 • “advertising
 • “sectors
 • “in 2003 and 2004”

Sau đó, Thầy tìm từ ngữ đồng nghĩa, đổi cấu trúc cụm hoặc đổi vị trí từ trong câu.

Thầy có cách chuyển hoá như sau, “amount” chuyển thành

 • “budget”

Cụm “types of” chuyển thành

 • “kinds of…”

Thời gian “in 2003 and 2004” chuyển thành

 • in the two years, 2003 and 2004

Vị trí của “different” trong cụm “different types of…” được chuyển vào cụm sau

 • six different sectors

Danh từ “advertising” chuyển thành

 • advertisement

Thầy kết hợp các thành phần này, dùng 2 động từ chức năng là “illustrate”, “compare” và từ liên kết “and” thì có một câu mẫu cho phần introduction như sau:

Đề bàiThe bar chart below shows the amount spent on different types of advertising in the USA in 2003 and 2004. The table shows the six sectors which spent most on advertising in the USA in 2003 and 2004.
Câu Introduction cho dạng Mixed (kết hợp)The bar chart below illustrates the budget spent on kinds of advertising and the table compares the six different sectors which poured most into advertisement in the two years, 2003 and 2004.

Lưu ý khi viết Introduction cho dạng bài Mixed (kết hợp)

 • Với đề bài này, các bạn nên sử dụng tối thiểu 30 từ để xử lý ngôn ngữ và diễn tả đầy đủ thông tin đề bài.
 • Các bạn KHÔNG ĐƯỢC thay thế chủ thể mang thông tin chính của đề bài nếu không hiểu rõ ý nghĩa câu từ.
 • Những danh từ chỉ sự vật hiện tượng như “advertising” gần như không thể thay đổi bằng một danh từ khác mà chỉ có thể thay đổi thành động từ.
 • Chuyển hoá ngôn ngữ diễn ra ở 2 cấp độ cơ bản là cụm từ và cấu trúc câu, cao hơn là cấu trúc đoạn và chỉ cần các bạn đạt một cấp độ thì cũng đủ.

Sau khi đã hoàn thành câu đầu tiên, các bạn tiếp tục viết câu tổng quan (overview).

Bước 2: Mô hình hoá – Viết câu Overview

Các bước viết câu Overview

Các bạn mô hình hoá (modelling) dữ liệu nổi bật nêu ra trong bài, làm rõ thành phần chiếm phần chủ đạo (dominance) hoặc xu hướng (trend) trong bài.

Quan sát biểu đồ cột, có sự tăng (increase) ở hầu hết các đại lượng, vậy Thầy có cụm

 • overall increase

Quan sát biểu bảng số liệu, thấy vị trí (positions) của nhiều đại lượng là không đổi, Thầy có 2 cụm từ chính:

 • positions of…”
 • remain unchanged

Như thường lệ, Thầy bắt đầu câu bằng cụm từ chỉ dấu ngôn ngữ “in general” và chèn các thông tin chính, thì Thầy có câu bên như sau

In general, there was an overall increase in spending on advertisements in magazines, local newspapers and on network TV while positions of automotive, rental, telecom/ Internet and medicine remained unchanged.

Lưu ý khi viết câu Overview cho dạng biểu đồ kết hợp

 • Dữ liệu trong câu này mang tính tổng quan, KHÔNG bao gồm thông tin chi tiết.
 • Câu tổng quan trong dạng bài mixed có số từ dao động từ 30-50 từ vì phải bao gồm dữ liệu của cả 2 biểu đồ hoặc bảng số liệu.

Đến đây, các bạn đã viết hơn 60 từ phần thi IELTS Writing Task 1 và chuẩn bị bước vào phần tạo lập ngôn ngữ chi tiết cho phần Body Paragraph.

Bước 3: Tạo Lập (Generating) 02 đoạn Body Paragraphs

Các bạn tạo lập (generating) ngôn ngữ cho 02 đoạn Body Paragraph bằng cách trình bày xu hướng dữ liệu (data), sự tương quan và sự khác biệt (similarities & differences), hoặc ưu thế (dominance) của những nhóm dữ liệu chính.

Thầy lần lượt nhìn kĩ vào biểu đồ cột và bảng số liệu, bắt đầu chọn những con số lớn nhất hoặc nhỏ nhất hay sự biến động khó lường.

Phần này Thầy sẽ chia làm 2 đoạn, đoạn đầu tiên nói kĩ về biểu đồ cột và đoạn sau tập trung vào bảng số liệu.

dạng bài biểu đồ kết hợp

Viết Body Paragraph cho biểu đồ cột của dạng biểu đồ kết hợp

Trong biểu đồ cột, Thầy thấy “magazines”, “local newspapers” and “network TV dành nhiều tiền cho quảng cáo, nên Thầy dùng cụm từ chức năng:

 • accounted for the largest proportion

Thầy dùng cụm từ chỉ số liệu tương đối

 • varying from well under 20 to approximately 25 percent

Cụm từ chỉ ngân sách quảng cáo, Thầy dùng

 • adverstising budget

Để diễn giải cho phương tiện truyền thông, Thầy dùng

 • means of media

Và cụm từ bắt đầu vẫn là cụm

 • it can be easily observed from the bar chart that…”

Kết hợp lại các thành phần trên, Thầy có câu gồm 37 chữ, làm rõ được khuynh hướng số liệu đối với các chủ thể chính của bài.

It can be easily observed from the bar chart that magazines, local newspapers and network TV” are means of media accounting for the largest proportion in advertising budget, varying from well under 20 to approximately 25 percent.

Viết Body Paragraph cho bảng số liệu của dạng biểu đồ kết hợp

Đối với bảng số liệu, Thầy có vài gợi ý chi tiết như sau:

Các bạn kết nối đoạn này với đoạn trước bằng cụm từ

 • in comparison with…

Các bạn dùng từ chỉ các lĩnh vực kinh doanh công nghiệp là

 • industries

Cụm từ “chiếm thứ hạng cao” Thầy dùng là

 • occupying the highest postions”

Cụm từ chỉ khía cạnh chi tiêu cho quảng cáo là

 • in terms of advertising spending”

Và kết hợp các thành phần thì có 2 câu sau:

In comparison with figures mentioned above, those of the table are completely diferent. Automotive, rental, telecom/ Internet and medicine are four industries occupying the highest postions in terms of advertising spending.

Lưu ý khi viết Body Paragraph cho dạng biểu đồ Mixed (kết hợp)

 • Tất cả các câu trong phần này cần bao gồm số liệu (figures), khuynh hướng (trend) hoặc tính áp đảo (dominance) và cả sự so sánh (comparison) trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Tương tự các dạng bài khác, với dạng bài mixed, các bạn cần 2 đoạn, tạo lập thông tin chi tiết, mỗi đoạn dài 80-90 từ là phù hợp để đạt Band 7.0+.
 • Các bạn không nhất thiết phải kết hợp dữ liệu của 2 loại biểu đồ trong bài, mà có thể chỉ miêu tả độc lập từng đoạn.

Kết Luận

Dạng bài biểu đồ kết hợp (Mixed) xuất hiện ngày càng nhiều trong phần thi Writing Task 1. Cũng tương tự như những dạng tóm tắt biểu đồ khác, nếu bạn biết cách tiếp cận và các bước thực hiện thì dạng bài này cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao cho bài thi IELTS.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.