03 Bước Viết Dạng Bài Line Graph – Target Band 7.0+

line graph
Line Graph (đồ thị dạng đường thẳng) có tần suất xuất hiện khoảng 20%, là dạng bài phổ biến nhưng dễ làm các bạn mất điểm trong phần thi IELTS Writing Task 1. Trong phần hướng dẫn này, Thầy sẽ trình bày ngắn gọn cách viết tóm tắt Line Graph theo Mô hình Chuẩn hoá Tư duy 3 Bước 3S.AMG.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Đề Bài Line Graph Từ Sách IELTS Cambridge

Vẫn như các dạng bài khác của phần thi Writing Task 1, Thầy trích đề thi IELTS Task 1 từ sách Cambridge IELTS vì đề thi tương tự thế này từng được sử dụng trong bài thi IELTS tại Hội đồng Anh (British Council) và IDP.

The chart below shows the changes that took place in three different areas of crime in Newport city centre from 2003-2012.
line graph

Bước 1: Phân Tích Line Graph – Viết Câu Introduction

Viết Câu Introduction Cho Dạng Line Graph

Đầu tiên, các bạn phân tích (analysing) các cụm từ được sử dụng trong đề bài, ở đây, Thầy chú ý các cụ từ chính chỉ hoạt động, định danh, nơi chốn và thời gian.

 • took place
 • areas of crime
 • “Newport city centre
 • from 2003-2012

Thầy cho rằng đây là một trong những đồ thị chuẩn, có đầy đủ các yếu tố và không gian cho bạn thể hiện khả năng sử dụng ngôn từ.

Thầy sẽ sử dụng các cụm từ đồng nghĩa (synonyms) để diễn đạt ý hoặc đảo trật tự của cụm từ cũ để có cụm từ mới

 • took place” được thay bằng “occuring
 • crime” được thay bằng “sorts of crime
 • “Newport city cenre” được đảo trật tự lại “city centre of Newport
 • from 2003-2012” thay bằng cụm “between 2003 and 2012

Như vậy, Thầy sẽ có câu mẫu như sau:

Đề bàiThe chart below shows the changes that took place in three different areas of crime in Newport city centre from 2003-2012.
Câu IntroductionThe line chart below illustrates the changes occurring in three different sorts of crime reported in the city centre of Newport between 2003 and 2012.

Với đề bài nêu trên, các bạn sử dụng một câu dài tối thiểu 20 từ để diễn đạt lại ý tưởng được nêu ra ở đề bài.

Lưu Ý Khi Viết Câu Introduction Cho Line Graph

 • Chủ thể là điểm rất quan trọng: từ khoá “crime” vẫn được Thầy giữ nguyên để đảm bảo độ chính xác của chủ thể trong bài.
 • Như Thầy đã trình bày trong dạng bài trước (bar chart, pie charttable), các bạn có khuynh hướng thay thế hết những từ khoá là chủ thể hoặc từ mang thông tin chính trong đề bài. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các bạn hiểu được tường tận ngữ nghĩa của từng thành phần ngôn ngữ và biết cách kết hợp lại cho phù hợp với ngữ cảnh.
 • Những từ định danh (danh từ) như “crime” đóng vai trò là chủ thể cao nhất trong câu thì gần như KHÔNG thể thay đổi bằng một danh từ khác mà vẫn giữ nguyên nghĩa.
 • Các bạn có thể dùng các biến thể khác để thay thế cho chủ thể (nếu muốn). Ví dụ: “criminal cases” hoặc “kinds of crime”, “sorts of crime” hay “types of crime” để vẫn đảm bảo ngữ nghĩa đúng khoảng 99%

Sau khi đã hoàn thành câu mở bài (introduction), các bạn sẽ tiếp tục câu tiếp theo để trình bày tổng quan (overview) về line-graph.

Bước 2: Mô Hình Hoá – Viết Câu Tổng Quan (Overview)

Viết Câu Tổng Quan (Overview) Cho Line Graph

Các bạn tiếp tục mô hình hoá (modelling) những đặc điểm nổi bật được nêu ra trong bài, làm rõ khuynh hướng (trend/ pattern) và thành phần chủ đạo (dominance) trong bài.

Thầy nhận thấy dữ liệu trong bài có nhiều khuynh hướng khác nhau, có giai đoạn tăng, giảm và biến động khó dự đoán.

Vì vậy, Thầy chọn cụm động từ miêu tả xu hướng biến động của dữ liệu.

 • fluctuate wildly

Ngoài ra, Thầy phát hiện rằng “robbery” có chiếm phần nhỏ trong 3 loại tội phạm, thầy quyết định dùng cụm từ

 • “occupy a small proportion”

Để kết nối thông tin, Thầy dùng thêm cụm từ

 • involved in

Từ những ý tưởng này, Thầy có câu tổng quan (overview) bên dưới:

In general, the rates of crime in the inner city centre fluctuate wildly during the period and criminal incidents involved in robbery accupied the smallest proportion among crimes.

Câu trên được Thầy xây dựng bằng việc sử dụng từ có sẵn trong bài kết hợp với các từ mà thầy vừa lựa chọn.

Lưu Ý Khi Viết Câu Tổng Quan (Overview) Cho Line Graph

 • Các bạn KHÔNG được cụ thể hoá số liệu ở trong câu này, vì đây là câu tổng quan, chỉ cần cho người đọc cái nhìn tổng quát về sự thay đổi của dữ liệu.
 • Nếu các bạn có sự luyện tập nhuần nhuyễn và viết tốt thì chỉ mất chưa đầy 2 phút cho 2 câu này.
 • Sau khi viết xong câu mở bài và câu tổng quan, các bạn đã có gần 60 từ, xem như đã hoàn thành hơn 1/3 chặng đường của bài IELTS Writing Task 1.

Tiếp theo các bạn bước vào phần cam go nhất trong bài, đó là tóm tắt chi tiết dữ liệu.

Bước 3: Generate Data – Viết Body Paragraph 1 & 2

Viết Body Paragraph 1 & 2 Cho Line Graph

Đây là bước các bạn phải tự tạo ra một bài viết miêu tả dữ liệu (data) đúng nghĩa để đưa ra sự tương quan (similarities) hoặc khác biệt (differences).

Thầy sẽ trình bày những thông tin nổi bật nhất của từng loại dữ liệu chính trong bài, liên quan đến “burglary”, “theft” và “robbery” tương ứng với sự nổi bật trong từng giai đoạn thời gian cụ thể.

Trong câu đầu tiên, Thầy chọn “burglary” để bắt đầu vì khuynh hướng của nó khá rõ ràng, có sự khác biệt rõ rệt.

Trong giai đoạn đầu, Thầy thấy “burglary” tăng mạnh, nên thầy dùng

 • increased significantly

Sau đó đạt mức cao nhất trong năm 2004, Thầy dùng cụm

 • “reached a peak”

Để miêu tả số liệu tương đối, Thầy dùng cụm,

 • approximately 3700 cases

Từ những ý tưởng này, Thầy có câu mẫu bên dưới

It could be easily observed seen from the table chart that in the first period, the rate of burglary increased significantly and reached a peak at approximately 3700 cases in 2004.

Lưu Ý Khi Viết Body Paragraph Cho Line Graph

 • Các bạn tiếp tục viết các câu như trên và dùng các từ công cụ như Thầy đã hướng dẫn đề viết về số liệu, thời gian và xu hướng
 • Một câu chuẩn phải bao gồm đầy đủ các thành phần chi tiết vừa nêu.
 • Tương tự như dạng bài BAR CHART, PIE CHART và TABLE, với dạng bài LINE GRAPH, các bạn cần viết 2 đoạn chi tiết hoá thông tin, với độ dài mỗi đoạn khoảng 50-80 từ.

Kết Luận

Line graph là dạng bài được đánh giá tương đối dễ trong Writing Task 1 và bạn chỉ cần viết thật “nhuyễn” 01 đến 02 bài là sẽ có thể dễ dàng hoàn thành dạng bài này. Bên cạnh đó, nếu các bạn viết theo cấu trúc Thầy hướng dẫn như trên thì sẽ không khó để đạt được Band 7.0+ cho phần Writing Task 1 đâu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.