03 Bước Viết Dạng Pie Chart Của IELTS Writing Task 1

pie chart
Pie Chart (biểu đồ tròn) là dạng bài khá đơn giản của phần thi IELTS Writing Task 1 và có tần suất xuất hiện khá cao, lên đến 30%. Với dạng bài Pie Chart bạn có thể dễ dàng hoàn thành nếu thực hiện theo mô hình tư duy 3 bước 3S.AMG. Trong bài viết này, Thầy sẽ hướng dẫn các bước để viết dạng bài Pie Chart, Step-By-Step.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Đề Thi Pie Chart Từ Sách Cambridge IELTS

Thầy sẽ dùng một đề thi IELTS Writing Task 1 tiêu chuẩn trong sách Cambridge IELTS, chủ đề về “energy” và “greenhouse gas”, để hướng dẫn các bạn.

Lưu ý

 • Dùng đề thi và tài liệu chính thức của Cambridge khi học và ôn luyện thi IELTS sẽ đảm bảo độ chính xác cho việc học tập và ôn luyện.
The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use.

Bước 1: Phân Tích (Analysing) Đề Bài – Viết Câu Introduction

Phân tích đề bài

Đầu tiên, các bạn sẽ phải phân tích ngôn từ trong đề bài để xác định các từ khoá (keywords).

Trong bài này, Thầy thấy các từ và cụm từ sau là từ khoá chính mang ý nghĩa quyết định nội dung của đề bài.

 • an average Australian household
 • greenhouse gas emissions
 • result from
 • use

Tiếp theo, Thầy tìm các từ đồng nghĩa (nếu có) hoặc điều chỉnh trật tự của các cụm từ trên để có thể viết được một câu khác có ý nghĩa tương tự.

Thầy lần lượt có các từ và cụm từ mới như sau

 • “an average household in Australia”
 • “emisions of greenhouse gas”
 • “caused by”
 • “consume

Viết câu Introduction cho dạng Pie Chart

Để viết được câu Introduction thì Thầy sẽ kết hợp 2 câu đề bài thành một câu duy nhất bằng từ khoá AND để có được một câu khác có nội dung tương tự.

The first pie chart below illustrates how energy is consumed in an average household in Australia while the second chart compares the emissions of greenhouse gas which are caused by this energy consumption.

Lưu ý khi viết câu Introduction cho dạng Pie Chart

 • Ở bước này, các bạn sử dụng một câu có độ dài tối thiểu 20 từ để chuyển hoá ngôn ngữ đề bài và thậm chí cả cấu trúc câu của đề bài.
 • Như Thầy đã trình bày trong các bài trước, các bạn không dùng từ khoá khác để “thay thế” thông tin chính trong đề bài nếu không chắn chắn về mặt ngữ nghĩa.
 • Đôi lúc, chuyển hoá ngôn ngữ chỉ cần diễn ra ở cấp độ cụm từ bằng cách thay đổi trật tự từ, ví dụ như: “greenhouse gas emissions” thay bằng “emisions of greenhouse gas”.
 • Những danh từ chỉ sự vật hiện tượng như “greenhouse gas” gần như không thể thay đổi bằng một danh từ khác có nghĩa giống hoàn toàn. Nếu vẫn muốn điều chỉnh, các bạn có thể để dành cho các phần sau của bài.

Bước 2: Mô Hình Hoá (Modelling) – Viết Câu Overview

Viết Câu Overview Cho Pie Chart

Các bạn mô hình hoá (modelling) xu hướng của dữ liệu chiếm phần chủ đạo (dominance) hoặc có sự biến động tăng giảm (increase/ decrease) đột ngột trong bài.

Trong bài này, Thầy thấy những thông tin nổi bật nhất là:

 • heating” và “water heating” thể hiện trong bài là “account for the largest portion” trong việc sử dụng “energy” trong các hộ gia đình (domestic)
 • other appliances” cũng “account for the largest portion” trong “emitting greenhouse gas

Vậy thì câu tổng quan (overview) của Thầy sẽ nhấn mạnh thông tin và diễn đạt theo kiểu kết hợp như sau:

Overall, heating, water heating and the operation of other appliances in household account for the largest portion in the consumption of domestic energy and in emitting greenhouse gas.

Lưu ý khi viết câu Overview cho Pie Chart

 • Các bạn KHÔNG được viết số liệu chi tiết trong câu Overview mà chỉ trình bày tổng quan.
 • Sau khi hoàn thành câu diễn đạt lại đề bài (introduction) và câu tổng quan (overview), các bạn đã có hơn 60 từ, vậy là vượt qua 1/3 số từ của IELTS Writing Task 1 – dạng bài miêu tả biểu đồ tròn.

Bước 3: Generating – Viết Các Đoạn Body Paragraph 1 & 2

Viết Body Paragraph 1 & 2

Các bạn phải tạo ra (generating) các đoạn Body Paragraph bằng ngôn ngữ thực sự của bản thân. Phần này, các bạn cần 1 hoặc 2 đoạn và mỗi đoạn dài từ 5-6 câu, tập trung trình bày số liệu chính (main figures) và xu thế áp đảo của dữ liệu trong bài.

Trong phần này, các bạn có thể kết hợp hoặc miêu tả riêng từng biểu đồ bằng ngôn ngữ phù hợp, làm nổi bật thông tin chính.

pie-chart

Thầy thấy trong biểu đồ thứ nhất ở trên có một điểm cần trình bày nên Thầy dùng một mẫu câu chức năng:

 • It can be clearly observed from the first chart that

Thông tin chính:

 • heating activities

Số liệu tương đối Thầy viết:

 • over 40 percent

Động từ chính phù hợp là:

 • spend

Cụm từ chỉ xu thế chính của dữ liệu quan trọng trong bài là:

 • taking the most significant proportion

Dựa vào những điều này, Thầy có một câu tổng hợp chứa đầy đủ mọi thành phần chính:

It could be clearly observed from the first chart that over 40 percent of household energy in an average household in Australia is spent on heating activities, taking the most significant proportion.

Dựa vào kết cấu này, các bạn tiếp tục phát triển những câu tiếp theo có cùng cấu trúc nhưng phải đa dạng trong cách dùng từ và trật tự từ.

Lưu ý khi viết Body Paragraph cho dạng Pie Chart

 • Tất cả các câu trong phần này phải bao gồm:
  • số liệu (figures),
  • khuynh hướng (trend) ,
  • hoặc tính áp đảo (dominance).
 • Tương tự như dạng bài bar chart, line graph, với dạng bài biểu đồ này, các bạn nên viết 2 đoạn chi tiết hoá thông tin, mỗi đoạn có độ dài từ 70-90 từ là phù hợp.

Kết luận

Với các bước viết Pie Chart, Step-By-Step như trên, Thầy hi vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết, hiểu rõ bản chất của phần viết “tóm tắt” biểu đồ tròn.

Cũng giống như các dạng bài viết khác của Writing Task 1 mà Thầy đã trình bày, Pie Chart (biểu đồ tròn) tương đối đơn giản và rõ ràng, nếu chú ý một chút các bạn rất dễ đạt điểm cao.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.