03 Tiêu Chí Chấm Điểm Của IELTS Writing Task 2

tiêu chí chấm điểm
Phần thi IELTS Writing Task 2 được giám khảo đánh giá thông qua 3 tiêu chí chấm điểm, bao gồm Task response, Coherence & Cohesion và Lexical resource & Grammatical range and Accuracy. Việc nắm vững 03 tiêu chí chấm điểm vô cùng quan trọng này sẽ rất hữu ích cho bạn trong việc định hướng, lên kế hoạch, chuẩn bị và luyện tập cho phần thi Writing Task 2.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

03 Tiêu chí chấm điểm của Writing Task 2

Task Response (hoàn thành yêu cầu của đề thi)

Để đạt được tiêu chí này thì bạn phải đưa ra lý do (give reasons) và ví dụ (examples) cho những lập luận, quan điểm về chủ đề dựa vào kiến thức (knowledge) và kinh nghiệm (experiencce) của bản thân.

Coherence & Cohesion: (tính gắn kết và sự mạch lạc)

Giữa các thành phần câu và giữa các câu trong đoạn và bài phải có sự gắn kết và mạch lạc với nhau.

Lexical resource and grammatical range and accuracy (vốn từ vựng và sự đa dạng và chính xác về ngữ pháp)

Các bạn phải sử dụng từ vựng một cách đa dạng, tránh lặp từ quá nhiều và các cấu trúc ngữ pháp phải được sử dụng một cách chính xác.

So sánh các tiêu chí chấm điểm của Writing Task 1 & Writing Task 2

Trong phần này, Thầy sẽ trình bày một số thông tin quan trọng về tiêu chí chấm điểm để giúp các bạn có định hướng tốt hơn cho việc ôn luyện Writing Task 1 & Writing Task 2.

Nhìn vào bảng bên dưới, các bạn sẽ thấy giữa Task 1 và Task 2, điểm khác biệt trong tiêu chí chấm điểm nằm ở Task AchievementTask Response.

IELTS Writing Task 1 (miêu tả biểu đồ/ quá trình/ bản đồ)IELTS Writing Task 2 (trình bày ý kiến/ nguyên nhân/ giải pháp)
Task AchievementTask Response
Coherence & CohesionCoherence & Cohesion
Lexical resource and grammatical range and accuracyLexical resource and grammatical range and accuracy

Sự khác biệc lớn nhất nằm ở việc: trong phần thi IELTS Writing Task 1 các bạn chỉ cần thấy sao viết vậy “thấy bao nhiêu, nói bấy nhiêu” thì trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn cần phải “thể hiện quan điểm cá nhân thông qua việc trả lời các câu trả lời, bao gồm lý do và ví dụ, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân bạn.”

Bài thi IELTS Writing Task 1 đòi hỏi các bạn tóm tắt đủ (achieve) thông tin trong bài trong khi IELTS Writing Task 2 đòi hỏi các bạn phải phản hồi bằng cách nêu ý kiến (respond) với quan điểm hoặc vấn đề được đưa ra trong đề bài.

Bây giờ thì chắc bạn đã hiểu phần nào vì sao IELTS Writing Task 2 lại có điểm số gấp đôi IELTS Writing Task 1 rồi phải không nào.

Làm Sao Để Target Band 7.0+ Cho Tiêu Chí Task Response

Sau đây, Thầy sẽ trình bày chi tiết cho các bạn về tiêu chí Task Response, về cách làm sao để đạt Band điểm 7.0+ cho phần thi IELTS Writing Task 2

BandTask Response
Band 9.0Giải quyết hoàn toàn đầy đủ các yêu cầu của đề bài, trình bày lập trường trong câu trả lời đối ứng với câu hỏi đề bài bằng thông tin mở rộng một cách đầy đủ, với những ý tưởng được giải thích rõ ràng
Band 8.0Giải quyết đủ các yêu cầu của đề bài, trình bày câu trả lời và phát triển tốt bằng những ý tưởng có liên quan, được mở rộng và giải thích
Band 7.0Giải quyết các yêu cầu của đề bài, trình bày quan điểm rõ ràng trong câu trả lời với các ý mở rộng và hỗ trợ ý chính, tuy nhiên có khuynh hướng khái quát hoá và không cụ thể hoá ý tưởng

Một Vài Mẫu Câu Band 7.0+ Cho Writing Task 2

Về lý thuyết tương đối được miêu tả ở trên, thầy sẽ mượn một ví dụ đã được chia sẻ bởi một cựu IELTS Examiner, cũng là một đồng nghiệp đã từng làm chung với Thầy tại NXB Cambridge Việt Nam, để giúp các bạn hiểu thêm về Band 7.0, 8.0, và 9.0 của IELTS Writing Task 2 là như thế nào.

Chủ đề là “government investment in business

BandTask Response
9.0In reccent years, most public companies, especially in industry and technology sector as Vietnam Oil and Gas Group, have allocated more budget to researchbased activities and R&D projects through annual grants and policies from the governments
8.0public companies have allocated more budget to researchbased activities and projects through annual grants from the governments
7.0companies invest more in research activities and projects through grants from the governments

Các bạn thấy rõ ràng, để đạt Band 7.0 trong IELTS Writing Task 2 thì các bạn chỉ cần có vốn từ vựng tương đối và miêu tả thông tin chung chung. Trong khi đó, để nâng Band thành 8.0 thì các bạn phải có khả năng chi tiết hoá thông tin, và để đạt mức điểm Band 9.0 thì đòi hỏi các bạn phải có vốn kiến thức tổng quan tương đối về xã hội và vận dụng chúng hiệu quả trong bài thi, ở thời gian làm bài giới hạn.

Điều này không có nghĩa là thí sinh đạt Band 7.0 có khả năng ngôn ngữ kém hơn thí sinh có Band 8.0 hay 9.0, mà hơn nhau ở độ chi tiết hoá ngôn từ và vận dùng kết cấu câu, trong khuôn khổ thời gian và không gian phòng thi.

Kết Luận

Nhìn chung, tất cả các phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking trong bài thi IELTS đều đòi hỏi sự ôn luyện để nắm vững kĩ thuật làm bài. Nếu một thí sinh sắp học ngành Công nghệ nhưng khi đi IELTS thì gặp câu hỏi về lĩnh vực Giao thông thì có khi sẽ khó có thể chi tiết hoá các ý tưởng trong câu hỏi.

Tuy nhiên, điều này không vấn đề gì, các bạn học vừa đủ thì sẽ đạt Band 7.0, nếu dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho bài thi thì có thể đạt Band 8.0 hoặc 9.0. Các bạn khi học IELTS cần xác định mục tiêu học tập, năng lực và quỹ thời gian ôn luyện phù hợp để có chiến lược học tập và kết quả đầu ra đúng đắn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.