03 Bước Giúp Chinh Phục Dạng Blank-Filling Của IELTS Listening

Blank-Filling
Blank-Filling (điền từ vào chỗ trống) là một trong hai dạng câu hỏi chính của phần thi IELTS Listening. Trong phần này, Thầy sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật H.F.N, một kỹ thuật để định vị chính xác Keywords (từ khoá) của câu hỏi trong quá trình nghe – từ đó giúp bạn xác định vị trí có chứa đáp án để ghi điểm tuyệt đối cho phần thi này.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

02 dạng câu hỏi chính trong IELTS Listening

Sau khi bạn đã nắm được tổng quan về IELTS Listeningcấu trúc 04 Parts của phần thi này, Thầy sẽ phân tích chi tiết hơn các dạng câu hỏi thường xuất hiện.

Theo đó, các bạn thường gặp 07 dạng câu hỏi trong phần thi IELTS Listening, chủ yếu được phát triển ra từ 02 loại câu hỏi chính là: điền từ (Blank-Filling) hoặc trắc nghiệm (Multiple Choice).

ĐẶC BIỆT, khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng, chỉ có 02 dạng câu hỏi duy nhất ở cả 2 bài thi IELTS Listening và Reading, đó mới là sự kì diệu.

Blank-Filling

Dạng điền vào chỗ trống (Blank-Filling) có những biến thể như sau:

 • Dạng 1. điền vào chỗ trống truyền thống (chỗ trống nằm ở phần đầu, giữa hoặc cuối câu)
 • Dạng 2. điền vào chỗ trống của một bản đồ hoặc một sơ đồ
 • Dạng 3. điền vào chỗ trống của một table (bảng) hoặc diagram (lưu đồ).

Multiple Choice

Dạng trắc nghiệm (multiple choice) có những biến thể như sau

 • Dạng 1: trắc nghiệm truyền thống, chọn 1 trong 3 đến 4 lựa chọn
 • Dạng 2: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chọn 2 trong 5 lựa chọn
 • Dạng 3: cho câu hỏi và một số lựa chọn trong hộp (box), bạn phải chọn từ 3-4 lựa chọn.
 • Dạng 4: cho một danh sách lựa chọn và phát ngôn, bạn phải kết nối lựa chọn với phát ngôn.

03 bước để chinh phục dạng Blank-Filling của IELTS Listening

3S.ANR => Analysing for Note-Taking and Reasoning

Chiến lược làm bài dành cho câu hỏi Blank-Filling (điền từ) của IELTS Listening rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải Analyse (phân tích) để xác định keywords (từ khoá) trước & sau chỗ trống, sau đó, xác định Subject Object của câu hỏi.

Việc xác định những Keyword (từ khóa) bằng cách highlight sẽ giúp bạn có sự sẵn sàng để định hìnhđịnh vị được thông tin trong bài nghe, biết được khi nào sẽ tới phần có đáp án.

Ví dụ: “The lecturers have offered ………………. to most students achieving the high result in the exam.”

Áp dụng quy tắc vàng 3 bước chiến thuật đối với dạng câu hỏi điền từ truyền thống của Thầy thì bạn sẽ phải highlight được những từ khoá sau

The lecturers have offered ………………. to most students achieving the high result in the exam.

Tiếp theo, bạn sẽ phải nghe và bắt đầu ghi chú (Note-Taking) những từ khoá đã được highlight ở trên, thường xuất hiện trong bài nghe ở dạng từ đồng nghĩa (synonym) hoặc trái nghĩa (antonym). Bạn hãy cố gắng nhớ và nắm vững các từ khoá, chỉ cần thông tin liên quan xuất hiện là bạn có thể dễ dàng định vị được đáp án.

Note-taking tốt kết hợp với việc xác định Keyword chính xác sẽ vô cùng hữu ích cho việc chọn đáp án ở câu hỏi điền từ truyền thống trong phần thi IELTS Listening.

Các Biến Thể Khác Của Blank-Filling

Điền từ vào một bảng

Một dạng Blank-Filling khác mà chúng ta phải giải quyết là điền vào một bảng (table).

Tương tự, bạn làm như trên và câu hỏi sẽ được hỏi theo thứ tự đúng xuất hiện như trong bảng. Bạn nên viết câu trả lời của mình ngay sau khi nghe được từ đồng nghĩa hoặc lắng nghe để có thể sắp xếp lại thông tin trong câu.

Điền từ vào Diagram/ Process

Một dạng Blank-Filling khác là dạng điền vào sơ đồ (diagram) hoặc bản đồ (map). Cũng như trên, bạn lưu ý là chỉ tập trung vào từ khoá, không cần cố gắng hiểu sơ đồ, vì bài thi tập trung kiểm tra ngôn từ chứ không phải thông tin chuyên môn.

Đối với dạng câu hỏi điền từ cho phần này, Thầy cho các bạn một số từ khoá công cụ có thể hữu ích, giúp các bạn định vị thông tin cũng nhưng xác định xem mình đang ở bước nào.

Một số từ vựng mô tả quy trình, thứ tự xuất hiện:

 • process/ procedure
 • stage/ phase/ step
 • first/ second/ third
 • initially/next

Một số từ vựng giúp xác định phương hướng, vị trí:

 • in front of/ behind
 • beside/ next to/ near
 • on/ to the left/ right of
 • in/ to the north/ south/ east/ west of
 • in the middle of/ along with

Bạn cần chú vào các hướng bắc nam đông tây vì khả năng cao là đáp án sẽ nằm ở những nơi có hướng. Bạn có thể sẽ gặp một câu như thế này.

Ví dụ: “The southwest corner of a new street next to the right of the building that have just been established.” Như vậy, đáp án chắc chắn phải là danh từ building.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.