Các Bước Viết Câu Chi Tiết Cho Body Paragraph Của Writing Task 2

câu chi tiết
Để hoàn thành một đoạn văn thân bài (body paragraph) trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn cần viết câu chủ đề (topic sentence), các câu hỗ trợ (supporting sentences) và các câu chi tiết (specific sentences). Trong các phần trước, Thầy đã hướng dẫn các bạn cách viết câu chủ đề và câu hỗ trợ nên trong bài viết này, Thầy sẽ trình bày những nguyên tắc cốt lõi và các bước để viết một câu chi tiết, giúp các bạn hoàn thiện một đoạn văn thân bài hoàn chỉnh.

Nội Dung Chi Tiết

Xem Thêm:

Vậy cụ thể, câu chi tiết là gì?

Câu chi tiết là câu có thông tin cụ thể, thông thường là số liệu, danh từ riêng, thời gian hoặc một ví dụ thực tế từ trải nghiệm hay kiến thức của người viết

Thầy có một ví dụ đơn giản như sau:

  • English is undoubtfully useful when you ask for direction in the United Kingdom.

Trong câu này, chủ thể mà Thầy ngầm nói tới là “the usefulness of English” (sự hữu ích của tiếng Anh) và ý chi tiết của Thầy là “when you ask for direction in the United Kingdom” (khi bạn hỏi đường đi ở Vương quốc Anh).

Thầy không nói đến lợi ích chung của ngoại ngữ mà Thầy nói đến “sự hữu ích của tiếng Anh”. Đây là một chủ thể được định danh rõ ràng, và dĩ nhiên là nó mang lại lợi ích rất cụ thể khi “ask for direction in the United Kingdom” (hỏi đường đi ở Vương quốc Anh).

Khi đọc một câu chi tiết, người đọc sẽ cảm thấy sự rõ ràng, chi tiết thông qua những hành động cụ thể, một trải nghiệm hoặc số liệu của chủ thể trong hoàn cảnh và thời gian hoàn toàn xác định.

Minh hoạ câu chi tiết (specific sentences) theo thứ tự trong đoạn văn

Để giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về vai trò của câu chi tiết bên cạnh câu chủ đề (topic sentence) & câu hỗ trợ (supporting sentences) của một đoạn văn thân bài (body paragraph) trong phần thi IELTS Writing Task 2, Thầy lấy một ví dụ về câu chi tiết khi đặt cạnh câu hỗ trợ và câu chủ đề của một đoạn văn như sau:

– Trong câu chủ đề, các bạn viết:

International tourism brings many benefits.

– Trong câu hỗ trợ, các bạn đưa ra lý do:

Travelling abroad improves the host country people’s income.

– Trong câu chi tiết, các bạn làm rõ cho lý do đó bằng địa danh, thời gian và số liệu:

For example, every year Thailand receives more than 6 billion US dollars from foreign travellers.

Nhìn chung, câu chi tiết phải được viết theo chuẩn mực như trên.

CÂU CHI TIẾT là câu PHẢI có thông tin rõ ràng, từ danh từ riêng, số liệu, thời gian hoặc không gian và giám khảo sẽ không cần chúng ta giải thích thêm thông tin gì sau khi đọc CÂU CHI TIẾT.

2 ví dụ về câu chi tiết trong đoạn văn

Thầy trích 2 đoạn văn viết khá chuẩn (nguồn: tstprep.com) với đầy đủ các thành phần: câu chủ đề, câu hỗ trợcâu chi tiết cùng với đó là sự giải thích cho các bạn hiểu rõ về các loại câu.

Đoạn văn 1 – sự quan trọng của việc học toán và khoa học

Obviously, it is crucial for most people to study math and science. Science and math are more valuable than other subjects because knowledge of math and science is necessary for understanding and advancing technology, leading the world to become extremely interconnected. The Internet, your iPhone 11 Pro Max, or Boeing 747 – “Queens of the Skies” are all technological advances that people use every day and would not be possible without talents of math and science inventing them.
  • Trong câu chủ đề, người viết đưa ra quan điểm “study math and science” thì rất quan trọng.
  • Trong câu hỗ trợ, người viết đưa lý do là “knowledge of math and science” thì cần thiết để “understanding and advancing technology
  • Trong câu chi tiết, người viết cho rằng “The Internet, your iPhone 11 Pro Max or Boeing 747 – “Queens of the Skies” là những thành tựu công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày và sẽ không thể được ra đời nếu không có “talents of math and science”, nhấn mạnh tầm quan trọng của toán và khoa học.

Đoạn văn 2corn ethanol thay thế nhiên liệu hoá thạch.

There are many people who argue that corn ethanol should replace fossil fuel gas as the primary source for running cars. One major benefit of using corn ethanol is that it uses less energy than gasoline. The advantage of switching to corn ethanol is that it helps the American economy become less reliant on energy sources from other countries because petroleum is not readily available in the U.S., so it must be imported from other countries.
  • Trong câu chủ đề, người viết đưa ra quan điểm “corn ethanol” nên thay thế “fossil fuel” để làm nhiên liệu chính cho xe hơi.
  • Trong câu hỗ trợ, người viết đưa ra lợi ích (benefit) đầu tiên là “corn ethanol” sử dụng “less energy than gasoline
  • Trong câu chi tiết, người viết đưa ra chi tiết làm rõ cho quan điểm của mình, đó là “corn ethanol” có thể giúp “American economy” ít lệ thuộc vào nguồn năng lượng từ nước ngoài bởi vì hiện tại thì “petroleum is not readily available in the U.S.” và  “it must be imported from other countries”.

Kết luận

Câu chi tiết là câu rất quan trọng nhưng không phải dễ dàng để hoàn thành vì nó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức tương đối rộng về chủ đề để có thể đưa ra thông tin một cách cụ thể.

Thực tế, phần thi IELTS Writing Task 2 không yêu cầu các bạn phải có kiến thức sâu về bất kì một chủ đề nào hoặc kết cấu đoạn văn bắt buộc phải ra sao.

Tuy nhiên, các bạn nên áp dụng kết cấu chuẩn mà Thầy sử dụng trong tất cả các bài viết về series Writing Task 2 để bài viết lúc nào cũng có đầy đủ tính học thuật và có lập luận rõ ràng, như vậy thì Band 7.0+ sẽ luôn ở trong tầm tay các bạn.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong bài thi IELTS !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.