IELTS Writing Task 2

writing task 2
Writing Task 2 là phần thi tiếp theo các bạn phải thực hiện sau khi đã hoàn thành Writing Task 1. Với phần thi này, bạn sẽ phải viết tối thiểu 250 từ trong khoảng 40 phút về một chủ đề học thuật. Do có hệ số điểm gấp đôi Task 1 nên Writing Task 2 sẽ mang ý nghĩa quyết định đến điểm số cuối cùng của bạn.

Nội Dung Chi Tiết

Lời Nói Đầu

Nếu các bạn đã thi IELTS Speaking vào ngày hôm trước, sáng hôm sau phải vật lộn với IELTS Listening, IELTS Reading và IELTS Writing Task 1, thì đây là lúc các bạn bước vào của ải cuối cùng, đó là IELTS Writing Task 2.

Nếu các bạn để ý, khi tìm thông tin về bài thi IELTS, có lẽ Writing Task 2 là kĩ năng được quan tâm nhiều nhất. Thực sự, Thầy nhận được câu hỏi về kĩ năng Writing Task 2 rất nhiều từ các bạn học viên và cả sinh viên ở trường.

Nếu Listening và Reading là hai kĩ năng ngôn ngữ tiếp nhận (receptive) thì Speaking và Writing là hai kĩ năng ngôn ngữ tạo lập (productive). Cũng chưa chắc là cái nào khó hơn hay dễ hơn, nhưng đa phần mọi người cứ cho rằng Writing Task 2 là khó nhất.

Cũng như các kĩ năng khác, việc học tốt kĩ năng Writing hay không sẽ do nhiều yếu tố quyết định, bao gồm nền tảng ngôn ngữ (cả tiếng Anh lẫn tiếng mẹ đẻ), một chút năng khiếu và phương pháp tiếp cận.

Trong bài viết về Writing Task 2 này, Thầy sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin tổng quan và nhấn mạnh vào những chi tiết quan trọng nhất của phần thi Writing Task 2 dưới góc nhìn kết hợp của “giảng viên”, “nhà khảo thí”, và “thí sinh” cũng như hướng dẫn các bạn làm sao để ứng dụng ngôn ngữ học thuật vào trong thực tế cuộc sống và công việc hàng ngày.

Với những thông tin vô cùng chi tiết về Writing Task 2 này, Thầy tin rằng các bạn sẽ hiểu rõ bản chất của bài thi, nắm vững các tiêu chí chấm điểm và các bước thực hiện Step-By-Step để có thể Target Band 7.0+ cho cả phần thi Writing.

Một Góc Nhìn Chuyên Sâu Về Cấu Trúc Đề Thi Writing Task 2

Bên dưới là một đề thi Writing Task 2 mẫu mà các bạn sẽ làm trong phòng thi vào gần cuối buổi sáng.

WRITING TASK 2:

You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

In many parts of the world, children and teenagers are spending more and more of their time indoors. What do you think are the causes of this problem? What measures could best be taken to solve it?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words.

Dựa vào phần đề thi Thầy trích ở trên, các bạn có thể thấy rõ những yêu cầu, giới hạnthời lượng của bài thi được nêu ra rất chi tiết.

Cụ thể, các bạn phải trình bày

 • lý do (reason)

kèm theo đó là

 • ví dụ (example)

dựa vào

 • kiến thức (knowledge) hoặc kinh nghiệm (experience) của bản thân.

Sau đây là một ví dụ minh họa cho một phần của bài viết trong phần thi Writing Task 2, có đủ 4 tiêu chí ở trên với chủ đề về “The roles of Art in our society”

(lý do) The contributions of art to the society are essential and all forms of arts could bring out people’s creativity and viewpoints. (ví dụ) For example, we learn about our culture, traditions and customs through films, paintings and songs by artists. (kiến thức) Another significant aspect of this is that art is a mean of communication. (kinh nghiệm) Photographs that I take are useful tools for me to communicate and share with friends.

Về số lượng từ, phần viết của các bạn phải có độ dài tối thiểu: 250 từ. Về thời gian, các bạn phải hoàn thành bài thi trong thời gian tối đa: 40 phút

05 Dạng Bài Writing Task 2 Thường Gặp

Phần thi IELTS Writing Task 2 thường có 05 dạng câu hỏi chính như sau:

Agree or disagree (đồng ý hoặc không đồng ý)

Many people feel it is a waste of money to try to save endangered animal species, for example the tiger or the blue whale.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

Causes and viewpoints (nguyên nhân và quan điểm)

More people nowadays spend a large part of their free time using a smartphone. What do you think are the reasons for this?
Do you think this is a positive or negative development?

Discuss both views (thảo luận và đưa ý kiến)

Some people feel that governments should take a large proportion of people’s salaries to pay for necessary public services such as roads and schools. Others feel that high taxes are a bad thing.
Discuss both views and give your own opinion.

Advantages & disadvantages (lợi thế và bất lợi)

These days it is much easier for many people to travel to different countries for tourism than in the past.
Do the advantages of this development outweigh the disadvantages

Causes & solutions (nguyên nhân và giải pháp)

In many parts of the world, children and teenagers are spending more and more of their time indoors.
What do you think are the causes of this problem?
What measures could best be taken to solve it?

05 Nguyên Lý Cơ Bản Của Writing Task 2

Trong phần này, Thầy muốn nhấn mạnh 5 NGUYÊN LÝ quan trọng nhất của bài thi Writing Task 2 dưới góc nhìn chuyên gia và thực tế.

Nguyên lý 1.

Những chủ đề hay gặp trong bài thi IELTS Writing (cả Task 1 & 2) bao gồm:

 • health care professions (y tế vá các vấn đề liên quan)
 • accounting & finance (kết toán & tài chính)
 • engineering, energy & construction (kí thuật, năng lượgng và xây dựng)
 • government & law (chính phủ và luật)
 • veterinary practice (thú y)
 • aviation & tourism (hàng không và du lịch)

Nguyên lý 2.

Bài thi hỏi về những vấn đề mang tính toàn cầu, hoặc một vấn đề được trung tính hoá thuộc lĩnh vực khoa học (thường là khoa học xã hội), không liên quan đến

 • chính trị (politics)
 • tôn giáo (religions)
 • sắc tộc (races) hay có nội dung nhạy cảm về giới tính (genders)

Nguyên lý 3.

Bài thi kiểm tra kĩ năng ngôn ngữ, KHÔNG kiểm tra kĩ năng tư duy, nhưng nếu các bạn biết cách chuẩn hoá tư duy từ góc nhìn ngôn ngữ học thì việc triển khai bài viết sẽ dễ dàng hơn, giúp nhanh cải thiện Bandscore hơn.

Nguyên lý 4.

Các chủ đề trong bài thi thường có sự kiên kết nhau. Ví dụ: khi viết về health care professions thì khả năng cao là phải đề cập đến governmentfinance. Cho nên, thật ra, bài thi IELTS Writing Task 2 nói riêng và IELTS Writing nói chung, là bài thi rất dễ học tủ (điều này là một điểm nhấn, cho thấy Writing dễ hơn Listening hoặc Reading ở một vài khía cạnh nào đó.)

Nguyên lý 5.

Bài viết trong phần thi IELTS Writing không yêu cầu các bạn viết bài luận (essay), nhưng vì bài luận là dạng văn bản chuẩn mực và nền tảng, nên trong phần thi IELTS Writing, các bạn có thể tận dụng một số đặc điểm về định dạng (format) của một bài Essay học thuật tiêu chuẩn để đưa vào bài viết của mình, chuẩn bị luôn cho giai đoạn du học sau khi đã có IELTS 7.0+

Cấu Trúc Bài Viết Giúp Đạt Band 7.0+ Cho Writing Task 2

Trong phần này, Thầy sẽ trình bài về nguyên lý và cấu trúc của một bài viết Writing Task 2 chuẩn, giúp các bạn định hướng cho việc học và luyện viết IELTS theo định hướng học thuật.

Phần thi IELTS Writing Task 2, không yêu cầu các bạn viết luận (essay), nhưng như đã đề cập ở trên, vì essay là chuẩn mực chung cho việc viết tiếng Anh ở môi trường học thuật chuyên sâu bậc đại học và sau đại học; nên các bạn luyện thi IELTS Writing Task 2 nên sử dụng essay như là một chuẩn mực, làm kim chỉ nam cho việc học của mình.

Thầy trình bày khung sườn cho một bài viết IELTS Wring Task 2 chuyên sâu, chuẩn học thuật như sau.

Mở bài:

Từ 1-3 câu (có thể lên tới 3 hoặc 4 câu)
Câu 1: Diễn đạt lại thông tin đề bài
Câu 2: Trình bày định hướng bài viết (thesis statement):
– Đồng ý hay không đồng ý (agree/ disagree) với vấn đề;
– Lợi thế hay sự bất lợi (advantages/ disadvantages);
– Thảo luận gì (discussion);
– Trình bày nguyên nhân (causes); ảnh hưởng (effects) hay giải pháp (solutions)
Thân bài 1

Từ 4-5 câu (có thể lên tới 6 hoặc 9 câu)
Câu 1: chủ đề chính của đoạn 1 (topic sentence)
Câu 2: giải thích bằng ý thứ nhất (supporting)
Câu 3: làm rõ thông tin cho ý thứ nhất (detailed)
Câu 4: giải thích bằng ý thứ hai (supporting)
Câu 5: làm rõ thông tin cho ý thứ hai (detailed)
Thân bài 2

Từ 4-5 câu (có thể lên tới 6 hoặc 9 câu)
Câu 1: chủ đề chính của đoạn 2 (topic sentence)
Câu 2: giải thích bằng ý thứ nhất (supporting)
Câu 3: làm rõ thông tin cho ý thứ nhất (detailed)
Câu 4: giải thích bằng ý thứ hai (supporting)
Câu 5: làm rõ thông tin cho ý thứ hai (detailed)
Kết bài

Từ 1-2 câu
Câu 1: Chuyển hoá ngôn ngữ Câu 2 trong phần Mở bài
Câu 2: Gợi mở hướng hoặc đưa quan điểm cá nhân một cách gián tiếp.

Nếu các bạn luyện viết theo chuẩn essay thì một bài viết vượt 350 từ hoặc 400 từ trong phần thi IELTS Writing Task 2 là điều hết sức bình thường.

Trong quá trình viết, nếu không mắc lỗi ngữ pháp gì đáng kể thì việc các bạn đạt Band 7.0+ trong phần này là rất dễ dàng, và rất nhiều học viên của ILP Vietnam đã làm được.

06 Lưu Ý Quan Trọng Về Cấu Trúc Bài Viết Writing Task 2

Writing Task 2 thực chất là sự kết hợp của các đoạn văn ngắn lại với nhau, cho nên kết cấu & ý tưởng của từng đoạn phải phù hợp và có tính kết nối với kết cấu & ý tưởng chung của cả bài viết.

Thứ Nhất: Vai Trò Của Mở Bài (Introduction)

Một mở bài tốt sẽ giúp bạn ghi điểm với các Examiners ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, các bạn phải nắm được những nguyên lý cốt lõi của phần mở bài và phải luyện tập để hoàn thành mở bài thật nhanh. Các bạn có thể xem thêm bài viết chuyên sâu sau của Thầy về phần mở bài của phần thi Writing Task 2 để có một góc nhìn tổng quan hơn.

Hướng dẫn chi tiết các bước viết mở bài cho Writing Task 2

Thứ Hai: Vai Trò Của Thesis Statement (Câu Luận Đề)

Câu luận đề (thesis statement) là câu có nội dung dẫn dắt cả bài nên VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. Các bạn phải luyện tập thật nhuần nhuyễn cách viết câu này với ít nhất 20 chủ đề phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 2.

Hướng dẫn chi tiết các bước viết câu luận đề (thesis statement)

Thứ Ba: Vai Trò Của Topic Sentence (Câu Chủ Đề)

Các câu chủ đề (topic sentences) phải có yếu tố liên kết và bám chắc vào nội dung của của câu luận đề (thesis statement) và không nên đưa thêm bất kì thông tin nào khác không liên quan. Để nắm được các bước để viết Topic Sentence, các bạn có thể xem thêm bài viết sau:

Hướng dẫn chi tiết các bước viết Topic Sentence (câu chủ đề)

Thứ Tư: Vai Trò Của Câu Hỗ Trợ (Supporting Sentence)

Câu hỗ trợ (supporting sentence) có vai trò làm rõ hơn quan điểm, ý tưởng của bạn nêu ra trong câu chủ đề (topic sentence) nên có vai trò rất quan trọng, giúp bạn ghi điểm cho tiêu chí cohesive and coherent (tính gắn kết & mạch lạc). Các bạn có thể xem thêm bài viết chuyên sâu sau để biết được cách viết câu hỗ trợ.

Hướng dẫn chi tiết cách viết câu Hỗ Trợ (Supporting Sentence)

Thứ Năm: Vai Trò Của Câu Chi Tiết – Các Ví Dụ (Specific)

Câu chi tiết hay thường được gọi là câu nêu ví dụ (examples) trong từng đoạn (paragraph) phải bám sát vào câu chủ đề (topic sentences) và câu hỗ trợ (supporting sentence). TUY NHIÊN, các bạn không được đưa ra các ví dụ hoặc liên tưởng quá xa để kéo dài câu văn nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan.

Hướng dẫn chi tiết các bước viết câu Chi Tiết (Specific Sentence)

Thứ Sáu: Các Tiêu Chí Chấm Điểm Của Writing Task 2

Nếu bạn có nền tảng Tiếng Anh tốt, nắm được Step-By-Step các bước phân tích, lập dàn ý, và triển khai một bài viết Task 2 hoàn chỉnh thì việc hiểu rõ những tiêu chí chấm điểm sẽ giúp bạn dễ dàng nâng cao Band điểm cho phần Writing Task 2.

Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí chấm điểm của Writing Task 2 và so sánh sự khác nhau với các tiêu chí chấm điểm của Task 1, các bạn có thể xem thêm bài viết:

03 Tiêu Chí Chấm Điểm Của Writing Task 2

Tổng Hợp Đề Thi IELTS Writing Task 2

Sau khi đã nắm vững cấu trúc của một bài viết IELTS Writing Task 2, Band 7.0+, bạn nên bắt tay vào giai đoạn luyện viết chuyên sâu. Để giúp cho việc luyện tập của bạn trở nên dễ dàng hơn, Thầy đã tổng hợp hơn 45 đề thi IELTS Writing Task 2, được chia thành từng cụm chủ đề lớn.

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 – Updated 2020

07 Tips Giúp “Cracking” Writing Task 2

Thứ nhất.

Khi luyện tập, các bạn hãy luôn viết ít nhất 300 từ trong thời gian tối đa là 30 phút, dù bất kì hoàn cảnh nào, ở lớp, ở nhà và chắn chắn là ở trong phòng thi. Thời gian còn lại bạn hãy dùng để kiểm tra lại toàn bộ bài viết, để sửa lỗi chính tả, lỗi chia thì…

Thứ hai.

Hãy luyện tập sâu và rộng với nhiều chủ đề để các bạn có thể mô hình hoá (modelling) bài viết trong thời gian tối ưu nhất.

Thứ ba.

Liên tục thay đổi chủ ngữ của các câu kế tiếp nhau để đảm bảo là các bạn không bị lập cấu trúc câu và giúp đa dạng cách diễn đạt.

Thứ tư.

Hãy chuẩn bị sẵn khung sườn về từ vựng, tất cả các bài viết dùng không quá 15 động từ cốt lõi cho cả bài.

Thứ năm.

Giám khảo đánh giá bài viết của bạn dựa trên kĩ thuật và ngôn ngữ, không đánh giá nhiều về ngữ nghĩa của bài viết nên các bạn hạn chế đưa các ý tưởng quá mới hoặc quá lạ cho bài viết. IELTS là bài thi thuần kĩ thuật ngôn ngữ, không phải bài thi về ý tưởng sáng tạo.

Thứ sáu.

Khi học từ vựng, các bạn đừng quá quan tâm tới thành ngữ (idioms) hoặc (phrasal verbs) vì chúng sẽ làm giảm tính học thuật của bài viết, nếu sử dụng, phải cân nhắc thật cẩn thận.

Thứ bảy.

Bài thi IELTS Writing Task 2 là bài thi của sự chuẩn bị và luyện tập, nếu các bạn chưa viết được hơn 20 bài viết, thì chưa nên đi thi.

Bài Mẫu Band 8.0+ Writing Task 2 Về Chủ Đề “Tội Phạm” (Crime)

Thầy giới thiệu các bạn một bài viết mẫu (Band 8.0+) trong phần IELTS Writing Task 2 về chủ đề Tội phạm (crime) được viết bởi học viên lớp IELTS Chuyên sâu theo chuẩn học thuật nêu trên.

While the public state that the rates of criminal cases would decline through imprisonment or serious penalty there are experts in favor of the standpoint that an effective education system could lessen the dangers of committing a crime. Viewpoints regarding the crime above need to be properly evaluated, from a socio-ecological perspective.

To start with, it is widely accepted that severe punishment for decreasing criminal incidents is a traditionally established belief. In other words, kinds of crime would be prevented through imprisonment sentences in the short term. According to research findings exploring the link between law and crime, putting individuals convicted of crimes, especially violent crimes in prison would increase the degree of social stability, especially in underdeveloped and developing countries. The experience of imprisonment could deter someone from committing crimes to avoid prison. To illustrate, that governments in Indochina, including Vietnam, Cambodia, and Laos, implement strict regulations that have effectively controlled criminal rates in both rural and distant areas.

However, even though the role of a serious penalty for committing a crime has been assumed, there are alternatives positively contributing to the reduction of crime in most countries. First and foremost, education is fundamental in raising moral standards and community awareness in the long run; therefore, proper investment in education is regarded as the foundation for national security. In addition, accompanied by an education-based approach, improvements in the legal system must be prioritized in any issues related to crimes. Evidently, the legal validity and the effectiveness in implementing legislation have also played a critical part in any cultural, social, or economic progress.

In summary, the analysis discussed points out that penalty or education in tackling crimes should be rationally examined in various respects. Based on different situations, arguments on crime-related issues need to be flexibly viewed.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.