Category: Reading

dạng bài in-order

Dạng Bài In-Order Của IELTS Reading – Các Bước Thực Hiện

Dạng bài In-Order là một trong 02 dạng bài chính trong phần thi IELTS Reading (bên cạnh dạng NOT-in-order). Trong bài viết này, Thầy sẽ giúp các bạn hiểu một cách tổng quan, những nguyên tắc cốt lõi cùng với minh hoạ chi tiết về kĩ thuật làm bài cho dạng câu hỏi In-Order.

Read More »
ielts reading

IELTS Reading

Phần thi IELTS Reading kéo dài trong 60 phút, được bắt đầu ngay sau khi bạn vừa hoàn thành phần thi IELTS Listening. Mặc dù có một sự khác biệt khá lớn về nội dung và độ khó của câu hỏi giữa 02 hình thức thi Academic & General, nhưng nhìn chung, dù là hình thức thi nào thì bạn cũng phải đọc 03 Passages, mỗi Passage dài khoảng 900 – 1000 từ để trả lời 40 câu hỏi (chia đều cho cả 03 đoạn).

Read More »