Tổng Hợp Tài Liệu Khoá Học TOEIC Mastery

Nội Dung Chi Tiết

Giáo trình chính

03 quyển giáo trình sau là tài liệu chính thức được sử dụng trong suốt khoá học TOEIC Mastery.

Sách tham khảo

  • Very EASY TOEIC 1
  • Very EASY TOEIC 2
  • Very EASY TOEIC Upgrade
  • Taking The TOEIC 1 – Skills And Strategies
  • Taking The TOEIC 2 – Skills And Strategies
  • Hacker TOEIC Listening
  • Hacker TOEIC Reading
  • 2019 TOEIC – 5 Full Simulation Tests
  • TOEIC All-In-One

TOEIC Practice Test

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !
Thầy La Thành Triết & Những Cộng Sự !

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP Vietnam, được xây dựng và quản lý bởi Thầy La Thành Triết & những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam.

Với kho thư viện IELTS được tổng hợp từ những NXB & tác giả nổi tiếng nhất hiện nay, ILP Vietnam hi vọng sẽ giúp bạn chinh phục những Band điểm cao của kỳ thi IELTS một cách dễ dàng.